sharing-by-qamarina

Qamarina lost 30kg and Fadillah lost 22kg